V Congrés de Sobirania Tecnològica

Dissabte 29 de febrer de 2020
La Lleialtat Santsenca

Congrés 2016

Congrés 2017

Congrés 2018

Congrés 2019