IV Congrés Sobirania Tecnologica
DISSABTE 2 DE MARÇ DE 2019
LA LLEIALTAT SANTSENCA

Comptes 2019

El congrés va costar 1340€ i es va financiar amb una aportació de la CUP de Barcelona de 800€ i 240€ d'aportacions personals.

Els diners del dinar es van recuperar amb els tiquets del mateix, que ens van permetre, a més a més, convidar els ponents.